Dublin Core

Title

Problemem z zatrudnieniem, a obsługa kredytu hipotecznego

Description

Kredytobiorcy spłacający kredyty hipoteczne wysyłają od kilku miesięcy wiele zapytań związanych z potencjalną utratą zatrudnienia. Co w takim przypadku robić i jak podchodzi do problemu ustawa o kredycie hipotecznym?

Restrukturyzacja możliwa, ale pod pewnymi warunkami

Bank oczywiście o problemach ekonomicznych się uprzedza, aby wypracować kompromis. Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym instytucje finansowe proponują kredytobiorcom plan restrukturyzacyjny, a jeżeli ten zawiedzie klient otrzymuje sześć miesięcy na sprzedaż nieruchomości. To czas najczęściej optymalny, aby w większości pokryć zobowiązanie. Gorzej, jeżeli spadek wartości nieruchomości nie wyrównuje się z kredytem hipotecznym. W takim przypadku kredytobiorcy nawiązują najczęściej walkę z bankami przez wyspecjalizowane kancelarie prawne, albo dążą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej w przypadku wystąpienia ogromnych różnic.

Na jaką pomoc w kryzysie gospodarczym mogą liczyć kredytobiorcy?

Kredytobiorcom ruszyła na pomoc Rada Polityki Pieniężnej, a dzięki obniżeniu stóp procentowych doszło do ograniczenia problemów z dochodami. Rata naturalnie się obniżyła, ale z drugiej strony spadek zdolności kredytowej społeczeństwa jest widoczny. Banki w tym czasie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów hipotecznych i proszą nawet o wkład własny na poziomie 30%, a nie jak wcześniej 20% (klasyczna norma ustanowiona przez KNF). Nie ma już pola do obniżania stóp procentowych, bo te znajdują się na praktycznie zerowym poziomie. Banki zarabiają jedynie drobny procent na opłatach dodatkowych. Spadła również mocno wycena banków w Polsce. Wystarczy spojrzenie na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie dla potwierdzenia. To oznacza duże osłabienie gospodarcze w praktyce.

Wakacje kredytowe wydłużone do pół roku

Kredytobiorca pragnący uregulować sprawy zawodowe może zgłosić się po preferencyjne warunki wakacji kredytowych, ale musi liczyć się z naliczaniem kosztów do całości zobowiązania. Na wakacjach kredytowych koszty nie są anulowane, tylko odroczone, a to duża różnica dla przyszłości spłaty. Niektóre banki zgadzają się na odroczenie spłaty nawet do pół roku, co jest najczęściej okresem wystarczającym do znalezienia kolejnego zatrudnienia. Oczywiście o wszystkich problemach powinieneś uprzedzić bank, aby nie narazić się na kontakt z windykatorem, w tym wyspecjalizowanymi firmami ściągającymi zadłużenie. 2020 rok to niezbyt przyjemny czas na spłatę kredytu hipotecznego, ale banki i NBP pracują nad wygodnymi formami pomocy. Dalej pozostaje aktualna zasada nieustannej pracy nad pozytywną zdolnością kredytową.