Dublin Core

Title

Jak dobrze porównać kredyt konsolidacyjny?

Description

Kredyt konsolidacyjny nie jest zawsze jednolity w ofercie bankowości detalicznej. Kredytobiorca powinien przeanalizować kilka właściwości tej formy restrukturyzacji, aby szybciej wyjść z zaległości. Jak dobrze porównywać kredyt konsolidacyjny?

Na początku musisz ustalić, czy dany kredyt konsolidacyjny pokrywa rodzaje zadłużenia, które utrzymujesz w domowym budżecie. Teoretycznie kredyt konsolidacyjny umożliwia pokrycie wszystkich rodzajów zobowiązań. W praktyce pojawiają się różnice w regulaminach banków.

Maksymalny okres kredytu konsolidacyjnego się nie opłaca, chociaż ?nagradza? kredytobiorcę bardzo niską ratą miesięczną. Przy wydłużaniu okresu spłaty zobowiązania ponosisz znacznie większe koszty, dlatego warto rozpatrzyć optymalizację rat do poziomu, który zgadza się z płynnością budżetu domowego.

Konsolidacja z premią to popularny produkt bankowości detalicznej, ale niekoniecznie opłacalny ze względu na wzrost prowizji. Nie opłaca się również rolowanie zadłużenia, co znacznie zwiększa koszty, często bez świadomości kredytobiorcy. Pamiętaj, że pakiety ubezpieczeniowe charakteryzują się przy konsolidacji dużą dowolnością.

Wakacje kredytowe w konsolidacji to absolutne minimum, aby uniknąć problemów z płynnością. Wakacje kredytowe nigdy nie są za darmo. Kredytobiorca ponosi ich koszt, bo oprocentowanie nalicza się od niespłaconej kwoty. Karencja w spłacie to szansa, aby przez około trzy miesiące wyrównać dochody i rozwiązać podstawowe problemy z płynnością.

Kredytobiorcy często narzekają, że przy ich aktualnej zdolności kredytowej konsolidacja jest mało opłacalna i nie zgadza się z warunkami podanymi w porównywarce. Dzieje się tak z prostego powodu. Przy pogorszonej zdolności kredytowej, a głównie historii spłat bank nie może sobie pozwolić na podejmowanie ryzyka przy obsłudze ryzykownego klienta. Stąd wyższe ceny za kredyt konsolidacyjny. Utrzymanie pozytywnej, wręcz idealnej zdolności kredytowej to podstawa do przeprowadzenia prawidłowej restrukturyzacji zadłużenia.