Dublin Core

Title

Szczegóły konsolidacji kredytów w krajowych bankach

Description

Kredyt konsolidacyjny to samodzielny produkt restrukturyzacyjny na poziomie bankowości detalicznej. To rozwiązanie często niezbędne przy nadmiarze różnych pożyczek (gotówkowych, samochodowych, typowo konsumpcyjnych). Czym się charakteryzuje kredyt konsolidacyjny w bardziej technicznych szczegółach?

Analiza tabeli opłat i prowizji

Standardowo banki detaliczne prezentują tabelę opłat i prowizji, możliwą naturalnie do porównywania z innymi ofertami. Oprocentowanie kredytów konsolidacyjnych w 2018 roku wahało się pomiędzy 7 – 10%. Dochodzi do tego również prowizja lub jej brak. To uzależnia z reguły zdolność kredytowa lub specyficzne warunki regulaminu, polityka instytucji kredytowej. W aktualnych warunkach gospodarczych nie stosuje się opłat przygotowawczych, a dobre banki odchodzą również od wiązania kredytów konsolidacyjnych z dodatkowymi produktami, aby wymusić większe koszty. Warto zwrócić uwagę, czy rachunek do spłaty kredytu jest darmowy i czy nie ma narzutów za wcześniejszą spłatę zobowiązania. To popularna praktyka akurat przy konsolidacji. Dodatkowe, praktycznie pewne koszty przy kredytach konsolidacyjnych to ubezpieczenie na życie lub na wypadek utraty pracy, czy ubezpieczenie spłaty pożyczki.

Szczegóły techniczne

Jeden z najpopularniejszych terminów spłaty konsolidacyjnego zadłużenia to 5 – 10 lat, chociaż zamożniejszym klientom banki dają rok z malejącymi ratami. Dzięki temu można naprawdę wiele zaoszczędzić. Obawa przed wzrostem stóp procentowych w 2019 – 2020 roku wymusza na niektórych kredytobiorcach podjęcie szybszej decyzji o restrukturyzacji zadłużenia konsumpcyjnego. To dobra praktyka, bo analiza stóp procentowych wpływa na koszty spłaty kredytów, niezależnie od ich formy.

Kwota na pokrycie zadłużenia i na konsumpcję

Kredytobiorców z dobrą zdolnością kredytową zainteresuje fakt, że przy kredycie konsolidacyjnym można ubiegać się nie tylko o kwotę na spłatę dotychczasowych zobowiązań, ale też o pieniądze na potrzeby konsumpcyjne (dowolne). Aspekt restrukturyzacji zwiększa też narzędzie wakacji kredytowych. Te są bowiem wpisane naturalnie w formułę konsolidacyjną. Kredytobiorca może wnioskować natychmiast o odroczenie spłaty rat, np. na kwartał, a to już stanowi szansę na szybsze wyjście z bieżących problemów ekonomicznych.